Cylchdeithiau

Cylchdeithiau

Yma cewch wybodaeth am gylchdeithiau ar Benrhyn Llŷn ac ardaloedd cyfagos. Cofiwch mae llawer mwy o lwybrau a hawliau tramwy yn bodoli – gwelwch Map Gwynedd am fwy o wybodaeth neu defnyddiwch fap addas.

Cylchdeithiau Arfordirol

Drwy gefnogaeth gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir mae Cyngor Gwynedd wedi datblygu cyfres o gylchdeithiau arfordirol sy’n amrywio rhwng 2 a 5 milltir. Mae’r cylchdeithiau yn rhoi cyfle i chi fwynhau’r Llwybr Arfordir, ond hefyd i werthfawrogi’r byd natur, treftadaeth, diwylliant a cyfleon antur sydd ar gael o fewn y pentrefi a threfi cyfagos. Mae llawer o’r teithiau hyn wedi eu lleoli ar Benrhyn Llŷn ac eraill yn ardaloedd Menai a Meirionydd. Am fwy o wybodaeth a mapiau gweler yma.

Cylchdeithiau Llŷn

Cliciwch ar y lluniau er mwyn gweld fersiynau mwy o'r mapiau

2024 AHNE Llŷn
gwefan gan WiSS